Zastřihávání živých plotů

Živé ploty ze dřevin zelených v létě

a ptačího zobu zeleného i v zimě mají hlavní období stříhání v zimě během vegetačního klidu. Počátkem srpna probíhá druhé stříhání. Aby se nerušili ptáci při hnízdění, neměly by tyto práce probíhat dříve.

Živé ploty ze stálezelených nebo jehličnatých dřevin

se stříhají teprve krátce před rašením