Servis a údržba stávajících zahrad

Převáženě se jedná o jarní a podzimní údržbu zahrady. Podle přání zákazníka je možná i pravidelná měsíční údržba podle potřeby. Údržbou zahrady je myšlen odborný řez stromů, keřů a bylin. Vertikutace trávníku, která se provádí dvakrát ročně na jaře( březen- duben) a na přelomu srpna- až konec září. Hnojení trávníku buď dusíkatými nebo draselnými hnojivy. Ošetření proti plevelům totálním herbicidem, nebo selektivním proti dvouděložným plevelům. Dále zde patří přihnojení rostlin, dosypání mulčovací kůry, vytrhání plevelů, kosení trávníku.