REALIZACE PROJEKT 3

Založení předzahrádky

Předzahrádka v Zaječí. U čerstvě dokončené novostaby jsme byli požádání o realizaci předzahrádky, která měla jedinou podmínku a to výsadbu stálého vánočního stromu. Nejdříve jsme celý pozemek srovnali, odplevelili, postříkali herbicidy a připravili tak pro náš projekt. Následně jsme pozemek doplnili kačírkem, dosypali kůrou a dosadili rostliny. Poté jsme zasadili 2 metrový vzrostlý javor, který jsme pevně ukotvili.
PROJEKT - 3
PROJEKT - 3 PROJEKT - 3 PROJEKT - 3

Realizované projekty: